NEN 3140 inspectie

In verband met de veiligheid van medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren. Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren

NEN 3140 norm:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Op dit moment zijn bedrijven, overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.