Industriële automatisering

Moderne productieprocessen vereisen een intelligente besturing. Het magische woord bij industriële automatisering is "maatwerk". Alleen door proces- en klantgericht denken kan een goed geautomatiseerd systeem ontstaan.

Succesvol automatiseren
De automatiseringen worden uitgevoerd op klantspecificatie waarbij fabrikaateisen op het gebied van hardware en software geen problemen vormen. Besturingen worden uitgevoerd met behulp van PLC's en SCADA systemen. Software wordt geschreven volgens algemeen aanvaarde normen en richtlijnen zoals IEC 61131-3. Succesvol automatiseren wordt in sterke mate bepaald door een structurele aanpak, met name tijdens de ontwerp- en specificatiefase. De aanleg van de automatiseringen geschiedt van ontwerp tot oplevering in eigen beheer

Voor het besturen van processen op afstand en het communiceren tussen automatiseringen onderling wordt veelal gebruik gemaakt van veldbussystemen. Wij maken gebruik van de Siemens S7 familie www.automation.siemens.com